Поверителност

За нас

Адресът на нашия сайт: https://dobi-art.com

Е-мейл адрес: [email protected]

Телефон за контакт: 0896 395939

Каква информация събираме?

Ние събираме информация от Вас, когато се регистрирате на нашия сайт и направите поръчка. Всички задължителни полета за данни са посочени като такива и трябва да бъдат попълнени, а останалите са отбелязани като доброволни и не са незадължителни за попълване при поръчка.

Когато поръчвате или се регистрирате на нашия сайт, може да Ви бъде поискано да въведете следните данни: име, фамилия, е-мейл адрес, пощенски адрес и телефонен номер.

За какво използваме информацията Ви?

Всяка информация, която събираме от Вас, може да бъде използвана по един от следните начини:
Да подобрим Вашия опит при работа със сайта ни (Вашата информация ни помага да отговорим по-добре на индивидуалните Ви нужди)
Да подобрим обслужването на клиентите (информацията Ви ни помага да реагираме по-ефективно на Вашите високи изисквания за обслужване на клиенти и поддръжка)

Разкриваме ли информация на външни лица?

Ние не продаваме, не търгуваме или по какъвто и да е друг начин прехвърляме на външни лица Вашата лична информация. Може да се наложи да предоставим Вашата информация, когато смятаме, че това е необходимо за спазване на закона, на правилата на сайта ни или за защита на правата, собствеността или безопасността както на нас, така и на други лица. Информацията за посетителите, която не може да бъде идентифицирана като лична може да бъде предоставена на други страни за маркетинг, реклама или друга употреба.

Съответствие с регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 г., с който се отменя Директива 95/46 / ЕО на ЕС за защита на данните, Ние взимаме всички възможни технически и организационни мерки признати от приложимото право в областта на защита на данните, за да защитим всички данни, които можем да съхраняваме, да оперираме или обработваме за нашите клиенти.

Как съхраняваме и защитаваме личната информация на нашите клиенти:

Цялата информация, която събираме, се съхранява онлайн на нашия сървър. Гарантираме адекватно ниво на защита на данните, тъй като сме предприели необходимите действия, за да избегнем излагането на Вашата лична информация на трети страни, които включват следните стъпки:

Сървърите, на които съхраняваме Вашата лична информация, се намират в дата центровете с високи стандарти за сигурност, които включват физическо идентифициране на достъп чрез лична карта, 24/7/365 персонал на място и видео контрол.
Сървърите, които използваме за съхраняване на лична информация, изискват определен тип удостоверяване и са въведени мерки за сигурност, за да се избегне неразрешен достъп на трети страни.
Всички Наши служители, които имат достъп до Вашата лична информация са подписали споразумения за конфиденциалност и неразкриване на информация, с които се гарантира използването на Вашата информация само за целите на изпълнението на тяхната работа.

Съхраняваме само личните данни, събрани от потребителя, докато профилът е активен или в противен случай ги съхраняваме за ограничен период от време, докато се нуждаем от тях, за да изпълним целите, за които сме ги събрали първоначално, освен ако не е предвидено друго чрез закон. Ще запазим и използваме информацията, която е необходима, за да спазим нашите правни задължения.

Ние не носим отговорност за съдържанието на личните данни, съдържащи се в клиентските данни или друга информация, съхранявана на сървърите си, по преценка на клиента

Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време чрез посочените в страницата Контакти данни за връзка с нас. Оттегляне на съгласие не засяга законосъобразността на обработването.

Освен правото на отказ от съгласие, Вие имате право на достъп до данните, включително получаване на копие от данните, право на пренос на данни, право на поправяне и заличаване на данни и ограничаване на обработката им.
Също така можете да поправяте данните на профила си.
Можете също така да изтриете профила си по всяко време.
Посочените права могат да бъдат реализирани по следния начин: по посочения адрес или електронно известяване чрез посочените в страницата за Контакт координати.

Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата декларация за поверителност.

При промяна на правилата ни за поверителност, промените ще бъдат публикувани на тази уеб страница.

Ако имате въпроси относно тази декларация за поверителност, можете да се свържете с нас, чрез посочените в страницата Контакти данни за връзка.

Shopping Cart